luni, 8 februarie 2016

Prea multe, domnule Chirtoacă !

Într-o capitală europeană, după asemenea cazuri, primarul şi-ar fi dat demisia ! Însă nu este cazul Chişinăului, şi nici cazul lui Dorin Chirtoacă. El nu a învăţat din cazul clubului bucureştean Colectiv.  Accidentele se tot repetă.. Toate acestea au unsingur lucru în  comun-  Dorin Chirtoacă.  Am văzut cazul recent al caruselului din PMAN. A ajuns să dea vina pe protestatari.  Eu nu ţin partea protestatarilor, despre ei am tot scris, însă aici nu sunt vinovaţi. Nu protestatarii au dat autorizaţia. Chirtoacă a dat-o.  Primăria este  chiar  lângă. Uare nu a văzut nimic  ? Mă întreb dacă , după atâtea cazuri, domnul Chirtoacă doarme bine !?!

STATUL DEMOCRATIC--MERITOCRATIC--REPUBLICAN--PRINCIPATORIAL

Cartelul Organizational
"Timisoara – Avangarda Altruista si
Inteleapta a Romaniei''
Grupul Constitutional ”Timisoara”
Sediu: Timisoara, str. Salciei, nr.2, sc.C, ap.2
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Blog: www.lorin-fortuna.ro
Nr. 2/07.02.2016
48/4/25-cel4a
STATUL DEMOCRATIC--MERITOCRATIC--REPUBLICAN--PRINCIPATORIAL
(lucrare prefinala, difuzata pentru luare la cunostinta si dezbatere publica,
in vederea elaborarii variantei finale)
1. Definirea Statului Democratic
Statul Democratic (St-Dem) este: Statul in care organele de conducere la nivel: statal,
respectiv la nivel: districtual, respectiv la nivel: localitational, se aleg in cadrul unor alegeri
libere si corecte (numite: alegeri electorale, de catre persoanele cu drept de vot (numite:
alegatori), din cadrul acelui Stat, care alcatuiesc, impreuna, o Categorie populationala,
numita: Electorat, care, in functie de tipul de alegeri electorale (exemplu: la nivel: statal,
respectiv la nivel: districtual, respectiv la nivel: localitational), prevazute a se organiza in
acel Stat, se diferentiaza in: Electorat statal, respectiv: Electorat districtual, respectiv:
Electorat localitational.
Referitor la relatia dintre Electoratele de niveluri diferite, se precizeaza ca: Electoratul
statal (ca: multime de alegatori) include (ca: submultimi de alegatori) Electoratele aferente
districtelor, de acelasi nivel ierarhic (in cazul in care exista mai multe tipuri de districte de
nivele ierarhice diferite, componente al respectivului Stat, exemple: provincie; regiune;
judet; raion; sector, s.a), iar Electoratul districtual (ca: multime de alegatori) include (ca:
submultimi de alegatori) eventualele Electorate de nivel districtual imediat inferior, si tot
asa (daca este cazul), pina la districtul de nivelul districtual cel mai mic, care (ca: multime de
alegatori) include (ca: submultimi de alegatori) Electoratele localitationale aferente
localitatilor incluse, teritorial, in cadrul respectivului district teritorial.
Deoarece: Populatia statala, respectiv: Populatia districtuala, respectiv: Populatia
1
localitationala sunt permanent fluctuante, atit ca numar, cat si ca situatie personala
(exemple: conferirea dreptului de a alege, in cadrul alegerilor electorale, adica dreptul de a
fi: elector, prin implinirea virstei de majorat, respectiv: restringerea unor drepturi, intre care
si dreptul de a alege, datorita degradarii fiintial-superioare, in mod specific maladiv-psihic,
respectiv: datorita aplicarii unei pedepse justitiare, privative de dreptul de a alege), intr-un
St-Dem trebuie sa existe o institutie de Stat al carei rol sa fie acela de a consemna
schimbarile, de tip specific electoral, survenite, in timp, in evolutia-existentiala a membrilor
componenti ai Electoratului statal, respectiv ai Electoratelor districtuale, respectiv ai
Electoratelor localitationale, precum si de a efectua, in mod periodic, precum si, in functie
de caz (exemplu: in contextul in care se organizeaza alegeri electorale, anticipate, in cadrul
unor districte, respectiv in cadrul unor localitati, respectiv doar in cadrul unor circumscriptii
electorale), de a se realiza: actualizarea evidentei Electoratelor aferente tipurilor de alegeri
electorale care urmeaza a se desfasura, in regimul periodic-electoral-ordinar (legalizat ca
atare), sau in regimul electoral-extraordinar, prilejuit de organizarea Referendumului statal,
respectiv a Referendumului districtual, respectiv a Referendumului localitational, sau de
organizare a unor alegeri electorale anticipate.
In Romania, institutia oficiala care include, in atributiile sale, obligatia de a actualiza,
periodic, situatia personal-electorala a membrilor componenti ai Electoratului statal,
respectiv ai Electoratului districtual, respectiv ai Electoratului localitational, este institutia
numita: Autoritatea Electorala Permanenta.
2. Tipuri de clasificari utilizate in cadrul ideologiei Statului Democratic (St-Dem)
In ideologia aferenta St-Dem, in functie de criteriul de clasificare luat in considerare, se
utilizeaza mai multe tipuri de clasificari si anume:
- in functie de: tipul cantitativ al democratiei utilizate:
- St-Dem bazate pe democratie de tip: participativ, in care: hotaririle apreciate
ca fiind deosebit de importante, la nivel: statal, respectiv la nivel: districtual,
respectiv la nivel: localitational, se adopta prin Referendum la nivelul aferent
(exemplu: in Statul: Elvetia);
- St-Dem bazate pe democratie de tip: reprezentativ, in care doar: hotaririle
apreciate ca fiind de foarte mare importanta, la nivel: statal, respectiv la nivel:
districtual, respectiv la nivel: localitational, se adopta, prin Referendum, la
nivelul aferent, pe cand celelalte tipuri de hotariri se adopta (in functie de caz)
de catre: organele conducatoare, alese la nivel de membri componenti,
respectiv de catre: conducatorii alesi, in cadrul alegerilor electorale, la nivelul:
aferent (exemplu: din nenorocire, chiar in Statul: Romania- situatie care ne-a
"handicapat" Statul, la nivel constitutional, cu consecinte dezastruoase la nivel
2
societal, datorate ticalosiei si mafiotismului politruc la care s-au pretat, pentru
a se imbogati rapid, chiar si cu orice pret, multi dintre reprezentantii si
conducatorii alesi electoral, in perioada post-revolutionara!);
- in functie de: tipul calitativ al democratiei utilizate:
- St-Dem bazate pe democratie egalitara (de tip: 1 elector=1 vot);
- St-Dem bazate pe democratie cenzitara (de tip: 1 elector= n voturi, cu
n>sau=1);
- in functie de: tipul de cenzitare utilizat:
- St-Dem bazate pe: democratie cenzitara specific-plutocratica (adica: pe averea
detinuta de: elector, la nivel individual);
- St-Dem bazate pe: democratie cenzitara specific aristocrativ-nobiliara,
recunoscuta, ca atare, la nivel oficial (exemplu: in cadrul Statului monarhistconstitutional
englez, Parlamentul este alcatuit din 2 Camere: Camera Lorzilor
- pentru care pot candida, in alegerile electorale aferente, numai candidati
care detin un titlu nobiliar, recunoscut oficial, ca atare, respectiv: Camera
Comunelor- pentru care pot candida persoane care nu detin un titlu nobilar,
recunoscut oficial.
- St-Dem bazate pe: democratie cenzitara specific-meritocratica (adica:
patriotica, morala, civica, politica, precum si de alte tipuri, caracteristiccolective),
la nivel social si, mai ales, la nivel societal;
- in functie de: modul in care sunt alesi, sau desemnati (in functie de caz) anumiti
conducatori ai Statului:
- St-Dem autentice - in care: toti conducatorii institutiilor de exercitare a Puterii
in Stat, la nivel: statal, respectiv: toti membrii componenti ai organelor
institutionale de exercitare a Puterii in Stat, la nivel: statal, respectiv la nivel:
districtual, respectiv la nivel: localitational, sunt alesi, numai in mod: direct;
- St-Dem neautentice – in care nu sunt respectate toate conditiile enuntate la
punctul anterior, in sensul ca anumiti conducatori de institutii de exercitare a
Puterii in Stat nu sunt alesi, exclusiv, in mod direct, de catre Electoratul
aferent, ci (in functie de caz) sunt alesi in mod: indirect, adica: nu sunt alesi
direct de catre Electoratul aferent, ci de catre membrii componenti ai unui
organ institutional de exercitare a unui tip de Putere in Stat (exemple in
Romania: Presedintii celor 2 Camere ale Parlamentului, respectiv: Presedintele
Parlamentului, respectiv: Avocatul Poporului, respectiv: viceprimarii
localitationli, care, insa, la rindul lor, au fost alesi, in prealabil, de catre
Electoratul aferent, ca: membri componenti ai aceluiasi organ de Putere);
- St-Dem in care Conducatorul Suprem (Cond-Sup), care detine si exercita, la
nivel statal-suprem, in functie de caz: Puterea Suprema (Puter-Sup) in Stat,
3
sau: Suveranitatea statala (daca St-Dem este si: Stat Suveran), este desemnat
pentru o durata temporala nelimitata, in principiu, decat de detinerea
capacitatii sale de a exercita, in mod deplin, respectiva functie suprema de
conducere (exemple: Monarh- in cazul monarhiei dinastice, constitutionale,
respectiv: Principe- ales pe o durata nedeterminata, in cadrul unui Principat
nedinastic, constitutional);
- in functie de: institutia sau conducatorul care detine si exercita, in mod deplin,
Puter-Sup in Stat:
- St-Dem Presedintial (in care Puter-Sup, in Stat, este detinuta si exercitata,
deplin, de catre: Presedintele statal;
- St-Dem Guvernatorial (in care Puter-Sup, in Stat, este detinuta si exercitata,
deplin, de catre: Guvernul statal);
- St-Dem Monarhist (in care Puter-Sup, in Stat, este detinuta si exercitata, deplin,
de catre: Monarhul statal);
- St-Dem Principatorial (in care Puter-Sup, in Stat, este detinuta si exercitata,
deplin, de catre: Principele statal);
- in functie de modul in care este respectat: Principiul Separarii si Echilibrului
Puterilor principale in Stat (stabilite, ca atare, la nivel constitutional), care, in
cadrul Constitutiei actuale a Romaniei sunt enuntate a fi: Puterea Legislativa
(alcatuita din: Parlament, Consilii Districtual-Judetene si Consilii Localitationale),
respectiv: Puterea Executiva ( alcatuita din: Guvern statal, respectiv: partea
executiva a Consiliilor Districtual-Judetene, respectiv: partea executiva a Consiliilor
Localitationale si Primarii Localitationale) si Puterea Judecatoreasca (alcatuita din:
Judecatorii Localitationale, respectiv:Tribunale Districtual-Judetene, respectiv:
Curti de Apel Districtual-Regionale si respectiv: Inalta Curte de Casatie si Justitie):
- St-Dem cu separarea si echilibrarea totala a principalelor Puteri in Stat
(definite ca atare, la nivel constitutional), in cadrul caror Puteri nu sunt
acceptate imixtiuni ale unei Puteri principale in cadrul altei/altor Puteri
principale in Stat;
- St-Dem cu separarea partiala a principalelor Puteri in Stat, in cadrul caror
Puteri sunt acceptate (chiar la nivel constitutional) imixtiuni ale unei Puteri
principale in Stat, in cadrul altei/altor Puteri principale, in Stat, cu consecinte
deosebit de grave (cum, din nenorocire, este si cazul: Romaniei, Stat in care,
datorita acestui fapt: Justitia juridica a degenerat, in mare parte, mai ales la
nivelul judecarii marilor infractiuni legislative, in pseudo-Justitie, dirijata
politic, de politruci-mafioti, infiltrati in cadrul Puterii Executive, cu
complicitatea unor juristi-mafioti , infiltrati in cadrul Puterii Legislative,
respectiv: in cadrul Puterii Judecatoresti (exemple de imixtiuni: membrii
4
Guvernului pot fi si parlamentari; respectiv: viceprimarii pot fi si Consilieri
Localitationali; respectiv: Presedintii si Vicepresedintii de Consilii
Judetene conduc si activitatea executiva a partii executive a Consiliilor
Judetene; respectiv: magistratii pot fi, din punct de vedere legal, si membri ai
unor organizatii masonice s.a);
- in functie de activitatea practicata, in mod ocult si subversiv, de catre grupari de
interese subversive, in scopul, opresarii, si chiar represarii si distrugerii, prin jefuire
sistematica, practicata chiar prin intermediul unor conducatori mafioti si inalttradatori,
precum si prin intermediul unor institutii de ordine, aparare, protectie
informativa si transmisiuni speciale transformate in agenturi aflate sub influenta
unor puteri externe, de tip subversiv-religios, subversiv masonic, subversiv
-corporatist, dar mai ales subversiv si distructiv-imperialist, care au actionat si mai
actioneaza, inclusiv in prezent, la nivel intern, prin intermediul unor: "cozi de topor"
autohtone, care vizeaza, in cadrul asa numitei:"noua ordine mondiala", inclusiv
dezmembrarea statala a Romaniei, precum si destucturarea Etniei Romane, ca Etnie
principala, fondatoare statal:
- St-Dem de drept, care este nesubversiv, neopresiv si nedistructiv, insusi
asupra sa;
- St-Dem de nedrept, care este subversiv, opresiv si distructiv, insusi asupra sa
(exemplu: Statul Romania, care a degenerat si este, inclusiv in prezent, un Stat
degenerat, care, prin reprezentantii sai oficiali, se pretinde si se declara a fi un:
St-Dem de drept, dar care, in realitate, este, de fapt, un: Stat de nedrept, de tip
subversiv, masonizat si mafiotizat, dar si opresiv asupra propriei Populatii
statale, adica un: Stat "capturat", la nivelul principalelor institutii de Stat, in
mod agentural-acoperit si jandarmeresc-abuziv, datorita unei legislatii in mare
parte nelegitime si chiar neconstitutionale (exemple: influenta determinanta a
partidelor politice subversiv-masonizate si mafiotizate, precum si a unor
institutii oficiale de justitie, de ordine, de paza, de protectie informativa si de
transmisiuni speciale, degenerate in agenturi subversive, opresive si chiar
agresive si represive asupra reprezentantilor Societatii civile, in special, precum
si impotriva Categoriilor populationale care nu sunt arondate, in mod specific
clientelar, respectivelor categorii de conducatori, precum si executantilor
obedienti acestora, in calitate de actionari in scopul mentinerii, la detinerea si
exercitarea determinanta a controlului organelor de Putere al Statului, astfel
incat Puterea in Stat sa fie exercitata, cu prioritate, in folosul prioritar al
structurilor subversiv-institutionale, enuntate anterior, precum si in folosul unor
State imperialiste, unor Corporatii internationale, unor Organizatii masonice
internationale, unor intreprinderi internationale, unor banci internationale s.a);
5
- precum si: alte tipuri de clasificari, in functie de caz (exemple: daca St-Dem mai
este si: Suveran; Independent; Unitar; Federal; Indivizibil; National; Social; Laic s.a).
3. Statul Democratic-Meritocratic
Statul Democratic Meritocratic (St-Dem-Merit) se deosebeste de Statul Democratic
ordinar (St-Dem-Ord) prin 2 conditii, fundamentale, impuse, una alegatorilor si cealalta
candidatilor la alegeri.
Conditia impusa alegatorilor este aceea ca alegatorii care compun Electoratul nu sunt
considerati, la nivel oficial, ca fiind egali, intre ei, ca: valoare electorala, ci sunt considerati a
fi diferentiati, la alegerile electorale, prin valoarea electorala pe care o au la data in care se
desfasoara respectivele alegeri electorale, la care participa in calitate de: electori.
Valoarea electorala a unui elector se impune, inclusiv ca un: parametru de apreciere
calitativa a alegerilor electorale (deci si a tipului de democratie), pentru a motiva, sau chiar
a justifica (in functie de caz) multiplele deficiente manifestate in practica electorala, in
cazul, aproape general, ca utilizare, in care: democratismul electoral ordinar (utilizat in
marea majoritate a St-Dem) se defineste prin: egalitarism electoral (in sensul ca: 1 elector =
1 vot), precum si la analiza si compararea, intre ele, a diferitelor sisteme electorale, inclusiv
pentru a explica si anumite deficiente, manifestate in cadrul alegerilor electorale,
referitoare, pe de o parte, la calitatea alesilor, iar pe de alta parte, referitoare la calitatea
alegatorilor.
Pentru orice persoana normala, din punct de vedere intelectual, introducerea si
mentinerea in sistemul electoral a egalitarismul electoral, referitor la aplicarea sistemului
de vot democratic-ordinar (adica: 1 elector= 1 vot), constituie (in functie de caz) nu doar o
prostie, ci o imbecilitate, sau chiar o idiotenie, care, daca exista, trebuie corectata, cat mai
urgent, printr-o informare adecvata a Electoratului (mai ales referitoare la consecintele,
catastrofale, asupra evolutiei, la nivel societal, a Statului in cauza, consecinte care, din
nenorocire, caracterizeaza inclusiv Statul Romania), iar daca persista o durata temporala
mai indelungata trebuie inlaturate printr-o forma de protest violenta (adica prin: lovitura
de Stat; revolta; rascoala; sau chiar revolutie, in functie de caz).
Pentru a se intelege corect si, mai ales, deplin, cele afirmate anterior, se poate
compara, situatia electorala in cauza, cu remunerarea salariatilor unei intreprinderi, in care
s-ar ajunge sa se renunte la remunerarea meritocratica (in functie de importanta aportului
activitational al fiecarei categorii salariate, din intreprindere, de la conducatori, la
executanti, respectiv la personalul de intretinere, curatenie si paza), in favoarea remunerarii
egalitariste, potrivit sintagmei populiste: "de la fiecare dupa capacitati, fiecaruia dupa
nevoi", in care o familie care n-a reusit si nici nu este preocupata sa-si asigure, in cadrul sau
familial, existenta unor reprezentanti de valoare intelectuala, respectiv profesionala,
6
ridicata (pentru a-si ridica si consolida pozitia, la nivel social si mai ales la nivel societal), sa
incerce sa compenseze acest handicap prin a procrea multi copii si a-si spori, astfel,
veniturile, mai ales din alocatiile pentru copii, fara sa aiba in vedere si complicatiile, precum
si dezavantajele familiale care pot aparea, in timp, prin recurgerea, exagerata, la
practicarea acestor metode de sporire a veniturilor familiale, specific cantitative, in
detrimentul practicarii unor metode specific calitative.
Utilizarea sistemului de vot democratic-ordinar poate degrada, din punct de vedere
calitativ, pina la compromitere, valoarea electorala a alegerilor (cum, din nenorocire, se
intimpla si in Romania, precum si in Republica Moldova), din mai multe cauze, care au,
insa, in comun, faptul ca valoarea electorala, depinde, in mod determinant, nu de Categoria
electorilor autentic-elitisti, din punct de vedere moral si intelectual, ci de Categoria
electorilor-ordinari si mai ales de Categoria electorilor specific clientelari, aferenti partidelor
politice ocult-masonizate, subversiv si acoperit-agenturate precum si, mai ales, mafiotizate,
respectiv si din Categoria "prostilor-electorali", alcatuita din electori usor manipulabili, prin
demagogie, prin religii subversive, prin "pomeni-elecorale", precum si prin alte tipuri de
metode similare.
Exemplul nenorocirii care s-a abatut asupra Romaniei, respectiv asupra Republicii
Moldova, dar si a multor alte State, est-europene, in perioada post-revolutionara, incepind
cu anii 1989/1990, consta, intr-o masura determinanta, in degradarea Statului pe care l-am
dorit a deveni, de drept, la nivel constitutional, ca: Stat autentic-democratic, in Stat, de fapt,
anarhic si chiar anarhist-subversiv, tocmai datorita introducerii egalitarismului-electoral,
care acorda atit pentru valoarea electorala, cat si pentru non-valoarea electorala, sau chiar
pentru contra-valoarea electorala , aceeasi importanta, la nivel de elector, manifestata prin
acordarea unui singur vot, in toate cazurile, fara a tine seama ca, prin insasi specificul sau,
non-valoarea, respectiv contra-valoarea electorala, in calitate de non-valoare ordinara,
respectiv de non-valoare subversiva si chiar agresionala la nivel social si, mai ales la nivel
societal, sunt cu mult mai numeroase, ca numar de reprezentare fiintial-superioara,
comparativ cu valoarea electorala autentica, si mai ales cu valoarea autentic elitista.
Protejarea de efectele degradante la care este supusa valoarea unor alegeri
electorale, de catre prestatia electorala a unor electori din Categoriile degradate-moral,
respectiv inapoiate-intelectual, enuntate anterior, nu se poate realiza decat prin
meritocratizare, specific electorala, efectuata prin conferirea dreptului la votul multiplu,
acordat electorilor meritocratici, la nivel moral si activitational, caracteristic la nivel social
si, mai ales, la nivel societal, precum si dovedibil prin fapte verificabile, respectiv prin acte
specifice, corespunzatoare, emise si conferite oficial, electorilor meritocratici, selectati
conform unor criterii de selectie stabilite si aplicate, oficial, prin legislatia electorala, de
catre o institutie oficiala, abilitata in acest scop, care, in Romania, este: Autoritatea
Permanenta pentru Evidenta Electoratului.
7
Un exemplu de mod de aplicare a dreptului caracteristic meritocratic si specific
electoral, ar putea consta in clasificarea electorilor apreciati, oficial, ca fiind meritocraticielectoral,
in cadrul a 10 categorii electoriale, departajate, ca voturi-meritocratice acordate,
din 10, in 10 (de la: 10 voturi-meritocratice, pina la: 100 voturi-meritocratice), acordate (in
functie de caz) electorilor meritocratici, comparativ cu 1 vot, acordat electorilor ordinari
(nemeritocratici).
Introducerea votului-meritocratic, pe linga ameliorarea corespunzatoare a calitatiielectorale,
ar constitui si un imbold cu efecte deosebit de benefice asupra electorilor de a
evolua, in mod constient si adecvat motivat, in scopul sporirii, pe aceasta cale, specific
electorala, a prestigiului lor, la nivel social, respectiv la nivel societal, ca o valoare
caracteristic sociala, respectiv societala (in functie de caz), adaugata valorii lor personale.
Referitor la selectia candidatilor electorali, in mod specific meritocratic, aceasta
selectie apreciem ca poate si trebuie sa fie facuta in prealabil depunerii candidaturii
electorale, pentru a anumita functie publica, ocupabila numai pe cale electorala, prin
depunerea, din timp, la Autoritatea pentru Evidenta Permanenta a Electoratului, a unui
dosar de candidat electoral pentru una sau mai multe functii ocupabile in mod specific
electoral, urmind ca respectiva institutie, in colaborare eventual cu o institutie abilitata a
efectual si o verificare din punct de vedere moral a candidatilor electorali (exemplu:
Parlament Moral, care sa preia, ca institutie specifica abilitata, verificarea caracteristicmorala
a candidatilor electorali, in contextul in care actualul Parlament, din Institutie de
putere principala in Stat, va fi transformat in institutie de prestari de servicii legislative, fara
a mai avea nivelul de institutie de putere principala, in Stat, pe care il are in actuala
Constitutie statala, dupa ce a dovedit, deplin, nu doar ca nu este in stare, ci si ca este chiar
deosebit de periculos sa i se incredinteze o asemenea functie si putere, in Stat.
Astfel, in organizarea statala expusa anterior, o persoana care doreste sa candideze
electoral pentru a ocupa si exercita o functie publica, sau mai multe, ocupabile numai in
mod electoral (dar bineinteles, nu simultan, ci in functie de caz, adica de concurenta
candidativ-electorala, existenta), va fi verificata atit din punct de vedere al pregatirii
profesionale, cat si morale, de care dispune, inclusiv faptic, prin realizari concrete, avute
pina la data depunerii dosarului de candidat electoral, si nu doar din punct de vedere
potential-profesional, respectiv potential-moral.
4. Statul Democratic-Meritocratic-Republican
Desi specificul Statului-Democratic-Meritocratic (St-Dem-Merit) pot fi aplicate, in mod
corespunzator adaptat si in cazul St-Dem-Monarhist, dat fiind ca Statul Romania este
8
prevazut, la nivel constitutional: Stat republican, iar optiunea republicana este declarata,
tot la nivel constitutional, a fi nerevizuibila, in cadrul unei posibile revizuiri constitutionale
(caz in care schimbarea optiunii republicane nu se poate efectua prin revizuire
constitutionala, ci doar prin modificare constitutionala, ce poate fi efectuata prin conditii
considerabil mai restrictive, comparativ cu revizuirea), aceasta lucrare se va referi, in
continuare, exclusiv la Statul Democratic-Meritocratic-Republican (St-Dem-Merit-Rep).
St-Dem-Merit-Rep este un St-Dem-Merit in care tipul de Stat este caracteristic
republican, adica: Cond-Sup al Statului este Presedintele statal, ales de catre Electoratul
statal, in cadrul alegerilor electorale presedintiale (numite in Constitutia Romaniei, in mod
impropriu: Prezidentiale).
In contextul celor expuse anterior, semnalam ca Statul Romania este un soi de St-Dem,
de tip: surogat (definit popular prin apelativul: "struto-camila", in care Conducatorul
principal, ca institutie, este: Parlamentul, dar ca persoana este: Presedintele statal, care
este ales, in mod direct, de catre Electoratul statal, in timp ce Presedintele Parlamentului
(care este si : Presedinte al Senatului Parlamentului), este ales in mod indirect, de catre
membrii componenti (parlamentari) ai celor 2 Camere, componente ale Parlamentului,
context care situeaza si reduce, de fapt, legitimitatea Parlamentului, ca importanta, sub
legitimitatea Presedintelui statal.
5. Statul Democratic-Republican-Principatorial (St-Dem-Rep-Princip)
St-Dem-Rep-Princip este un Stat-Dem--Rep, in care Presedintele, ca si Conducator
statal, este inlocuit cu: Principele.
Diferenta intre un St-Dem-Rep-Presedintial (St-Dem-Rep-Presed) si un St-Dem-Rep-
Princip consta, pe de o parte, in faptul ca Presedintele statal este ales, de catre Electoratulstatal,
pe o durata temporala de exercitare a mandatului presedintial mult mai redusa (de
regula: 4-5 ani), dupa care poate fi reales pentru unul sau mai multe (de regula: 2-3
mandate, consecutive sau nu, in timp ce Principele, de regula, este ales pe o durata
temporala neprecizata si, in principiu nelimitata, decat de incetarea existentei sale, de
demisia sa, de diminuarea capacitatii sale de a conduce, pina la impunerea solutiei de a fi
inlocuit, sau de producerea unui eveniment nefiresc, care poate fi si nelegal, precum:
organizarea unei complot de tip: "lovitura de Stat" (ca in cazul inlaturarii de la exercitarea
functiei de Principe, de catre Alexandru Ioan Cuza), declansarea unei revolte, a unei
rascoale, a unei revolutii, sau a altui eveniment, avind ca scop inclusiv schimbarea
Principelui.
In contextul expus anterior, semnalam ca in cadrul Istoriei Romaniei, precum si a
Statelor ascendente-contributoare constituirii Statului Romania (Valahia; Moldova;
Transilvania, exista o traditie consacrata a Statului de tip: Principat (nedemocratic insa), in
9
sensul in care este definit acest tip de Stat (asociat, insa, cu democratia), in actualitate.
Astfel cele 3 State, mentionate anterior, ca fiind ascendent-contributoare la
constituirea Statului numit: Romania (Romainie-in previziunea lui Nostradamus), la 27 Mai
1600, cu capitala la Alba Iulia, de catre Mihai Patrascu-Viteazul: Valahia, Moldova si
Transilvania, erau: Principate nedemocratice, conduse de catre Principi, pentru care, in
limba romana, s-a utilizat denumirea: /Domnitor/Domn, dar care, in relatii cu alte State
europene, erau numiti: Principi (exemplu: Mihai Patrascu-Viteazul, de catre imparatul
Rudolf al 2-lea, de Habsburg, al Sfintului Imperiu Roman.
Tot in acelasi context, mai semnalam ca: Statele: Valahia si Moldova erau numite si:
"Principatele Romane", inainte de constituirea Statului Romania, la 24 Ianuarie 1859.
Pe de alta parte, semnalam ca o alta diferenta, determinanta, intre St-Dem-Rep-
Presed si St-Dem-Rep-Pricip, consta, de regula, in diferenta de Putere de conducere,
considerabil, mai mare, atribuita Principelui, intr-un St-Dem-Rep-Princip, comparativ cu cea
atribuita Presedintelui, intr-un St-Dem-Rep-Presed.
Referitor la St-Dem-Rep-Presed, comparativ cu St-Dem-Rep-Princip, trebuie semnalat
si marele dezavantaj pe care il reprezinta implicarea in ecuatia Puterilor principale, statale,
a Parlamentului, care, cel putin in Romania, dintr- o institutie conceputa si menita, initial, a
avea un rol de prestator de servicii de legislatie, la nivel statal (indeplinita, actualmente si
de Consiliul Legislativ Roman), la solicitarea, dar si sub coordonarea si controlul institutiilor
principale de exercitare a Puterii in Stat: Puterea Executiva (Guvernul), Puterea Justitiara
(Magistratura) si, mai ales, Puterea Coordonatoare si Garanta (Presedintia), s-a
"metamorfozat", in institutie de tip: "struto-camila", legislativ-executiva, din motive
specific- clientelare ale partidelor politice, de tip subversiv, care au dorit si doresc, in
continuare, sa dirijeze si sa controleze, ele, activitatea de legislatie, la nivel statal, in folosul
lor clientelar- politic, precum si de alte tipuri, pentru a beneficia, astfel, de voturile unei
clientele politice, aferente, cat mai de numeroase.
De regula, in cadrul St-Dem-Rep-Princip, Parlamentul nu are un rol executiv, ci doar un
rol legislativ, partea executiva constituind obiectul activitatii celorlalte institutii principale
de putere, iar daca regula, in cauza, este incalcata, contributia Parlamentului poate deveni
atit nociva (prin tergiversarea activitatii de legislare, respectiv prin subversiunea activitatii
de control si a pervertirii activitatii de executie), incat sa rezulte un Parlament ocultmasonizat,
capabil de inalta-tradare, politrucizat pina la mafiotizare, precum si agenturizat,
subversiv-acoperit, la nivel majoritar, pina la performanta de a adopta, prin vot majoritar,
la ordin, hotariri ocultat sau evident subversive, opresive, represive si chiar distructive
pentru marea majoritate a Populatiei, supusa si unei destructurari etnice, accelerate,
respectiv chiar pentru Statul Romania, aflat, inclusiv in prezent, in mare pericol de
dezmembrare statala.
Apreciez ca intr-o astfel de institutie s-a transformat si Parlamentul post-revolutionar
10
al Romaniei, respectiv Parlamentul Republicii Modova, dupa cum tot un astfel de Parlament
a fost si Parlamentul care a boicotat consolidarea Statului Romania, la putina vreme dupa
constituire, subminind si chiar blocand reformele initiate de Principele Alexandru Ioan Cuza,
precum si organizand lovitura de Stat prin care Principele reformator A.I.Cuza a fost inlocuit
cu Carol I de Hohenzolern-Siegmaringen, care prin viclenie si perfidie, cu complicitatea
politrucilor oligarhi-plutocratici si masonizati care l-au inlaturat pe A.I.Cuza, a transformat
Statul Principatorial in Stat Monarhist-Dinastic, instalind la exercitarea Puterii Suveran-
Monarhiste, in Romania, dinastia germana: Hohenzolern-Siegmaringen, masonizata, inalttradatoare
si mafiotizata, care (cu exceptia reginei Maria, de origine engleza) a avut un rol
covirsitor in batjocorirea, in loc de cinstirea, ostasilor care au castigat, pe campul de batalie,
independenta Romaniei, in inabusirea, in singe, a Rascoalei din 1907, in reprimarea, in
singe, a grevei muncitoresti din 1933, in asasinare, prin martiraj, a lui Mihai Eminescu si a
lui Corneliu Zelea Codreanu, in inalta-tradare a lui Ion Antonescu (soldata cu capitularea
neconditionata a Romaniei, in cel de al 2-lea Razboi Mondial, cu consecintele care au
urmat), in tergiversarea, timp de 2 ani, a intrarii Romaniei in Primul Razboi Mondial, in
dezmembrarea teritoriala a Transilvaniei, Basarabiei si Bucovinei si Dobrogei s.a.
6. Efectul deosebit de benefic pe care il poate avea in revenirea, cat mai grabnica, a
Romaniei din dezastrul societal in care a fost adusa, in mod deliberat, de o Categorie
politico-partidica degradata moral si profesional (prin masonizare, mafiotizare, agenturaresubversiva
si, mai ales, inalta-tradare), prin transformarea actualului pseudo-Stat-
Democratic-Republican-Parlamentar si semi-Presedintial (dar si: pseudo-Suveran-National-
Independent-Indivizibil-de drept-social), care a ajuns sa fie, de fapt, Romania, intr-un
autentic Stat-Democratic-Meritocratic-Republican-Principatorial (dar si : Suveran-National-
Independent-Indivizibil-de drept-social-laic-civilizat), cum ar trebui sa fie, nu numai de
drept, ci si de fapt: Romania.
Propunem instituirea, in Romania, a St-Dem-Mer-Rep-Princip, in locul actualului
pseudo-St-Dem-Rep-Parlament-semi-Presed, deoarece apreciem ca in situatia dezastruoasa
in care se afla, in prezent, Statul Romania, in conditiile in care agresiunile imperialiste,
masonice, corporatiste, religioase, agenturale si mafiote (grupate in asa numita: "inalta
coruptie", continua, iar inalta-tradare, ca raspuns si forma de complicitate a politrucilor,
agentilor, clericilor-religiosi, etnicilor-iredentisti, deviationistilor-sexuali, precum si a altor
categorii subversive, grupate in categoria populationala, numita popular: "cozi de topor"),
continua, de asemenea, acest mod de organizare statala, pe care il propunem, este poate
singurul fel, autentic-democratic, de a rezolva, in mod eficient si benefic, situatia
dezastruoasa, expusa anterior, in folosul marii majoritati a Populatiei statale, care continua
sa fie umilita si oprimata, prin jefuire sistematica, practicata la "adapostul" acapararii,
11
mentinerii si exercitarii Puter- Sup, in Stat, de catre respectiva Categorie politico-partidica,
politrucista, degradata moral si profesional, care, in mod deliberat, la "comanda" externa,
prin intermediul "cozilor de topor" autohtone, a adus Statul Romania in situatia de: Stat
handicapat constitutional, degradare (deosebit de periculoasa, inclusiv ca stabilitate si
siguranta statala) in care se afla si in prezent.
Ne motivam propunerea anterioara cu exemplul: Statului Singapore, care, aflat intr-o
situatie similara celei in care se afla Romania, in prezent, a transformat, prin referendum,
Statul respectiv, din Stat pseudo-democratic, degradat si erodat de politruci verosi si mafioti
(asa cum este si Statul Romania, in prezent) pina la un nivel de degradare care ameninta
respectivul Stat cu instalarea unei dictaturi militare, subversive (coordonata de catre
grupari de interese, specific imperialiste, din afara respectivului Stat), in Stat principatorial,
incredintind Puter-Sup, in Stat, unui militar, desemnat ca: Principe statal, care, doar in
cativa ani, utilizind in mod eficient, o justitiere care include si utilizarea, ca pedeapsa
suprema: a pedepsei cu moartea, a reusit sa consolideze Statul, achitind, integral, datorii
externe, considerabile, garantind securitatea cetatenilor, stirpind comertul cu droguri, si
asigurind fonduri, publice, de domeniul miliardelor de dolari, pentru investitii, la nivel
statal.
Pentru a se putea constientiza, deplin, rolul de reastaurator al ordinii publice, precum
si de consolidator statal, al respectivului Principe, facem cunoscut ca, intre altele, a
impuscat aproximativ 500.000 de infractori recidivisti, a instituit pedeapsa cu moartea
pentru pedepsirea delicventilor implicati in traficul cu droguri si a garantat, public,
siguranta populatiei, impotriva agresorilor individuali, 24 ore, din 24 ( vezi linkurile indicate
la bibliografia aferenta acestei lucrari!).
Analizand, pe de o parte, rezultatele obtinute prin implementarea, la nivel societal, a
acestui mod de justitiere, aplicat in Statul Singapore, precum si motivat, pe de alta parte,
de declaratia, publica, exprimata la Timisoara, la a 26-aniversare a Revolutiei Romane din
decembrie 1989 (RRD-1989), de catre fostul procuror militar : Dan Voinea (fost coordonator
al investigarii crimelor comise in cadrul RRD-1989, dar inlaturat, ulterior, de la coordonarea
respectivei investigari si determinat sa se pensioneze, pentru a se putea bloca, prin
tergiversare si clasare, Dosarul Revolutiei), care a opinat ca, in investigarea RRD-1989, nu
se poate realiza o justitiere eficienta, in conditiile in care a fost scoasa, in mod deliberat, din
Codul Penal (din dispozitia lui Ion Iliescu!), pedeapsa cu moartea, apreciez ca justitierea
obtinuta, in mod dorit a fi deliberat-performanta, in Statul Singapore, respectiv esecul
justitiar “obtinut”, in mod dorit a fi deliberat-subversiv si inhibant, in Statul Romania,
explica si motiveaza, deplin, si recomanda transformarile care trebuiesc implementate, in
Romania, atit la nivel de conducere suprema, in Stat, cat si la nivel de practica justitiara,
pentru ca Populatia Romaniei sa poata beneficia de o justitiere eficienta a marilor mafioti,
politruci, care s-au remarcat, in perioada temporala, posterioara infaptuirii RRD-1989, in
12
calitate de jefuitori deosebit de performanti (prin practicarea politicii inalt-corupte), a
Statului Romania, cu consecinte catastrofale asupra stabilitatii statale, precum si a modului
de existenta a marii majoritati a Populatiei.
In contextul celor expuse anterior, apreciem si propunem, ca in Romania, sa se supuna
hotaririi Electoratului statal, prin organizarea unui Referendum special, in acest scop,
adoptarea unei hotariri-referendare de suspendare, temporara, a actualei Constitutii
statale (dovedita, prin insasi evolutia dezastruoasa a Romaniei, in perioada postrevolutionara,
nu doar ca neadecvata, ci de-a dreptul periculoasa pentru stabilitatea
statala, prin efectul sau handicapant statal), si incredintarea conducerii supreme a Statului
unui Principe (ales prin hotarire referendara, dintre 10 propuneri, selectate pe baza
realizarii unui sondaj oficial, tot de tip referendar), pe durata unui an calendaristic, urmind
ca inainte de expirarea mandatului acordat, sa se organizeze un alt referendum, in cadrul
caruia Electoratul statal, edificat prin rezultatele obtinute, sa hotarasca (in functie de caz)
continuarea evolutiei Romaniei ca St-Dem-Merit-Princip, pe inca o perioada temporala,
determinata, sau pe o perioada temporala nedeterminata, asociata cu elaborarea unei noi
Constitutii statale, de tip principatorial, sau revenirea la vechea Constitutie.
7. Imputerniciri propuse a fi acordate Principelui pentru a fi avute in vedere la elaborarea
Proiectului de Regulament Organic de Guvernare Statala, care va fi supus, spre aprobare,
prin hotarire referendara, Electoratului statal
- Dreptul de a numi, respectiv de a revoca Guvernatori Districtuali (Judeteni), selectati
dintre persoanele care beneficiaza de competenta, precum si de probitatea morala
necesare, dovedite prin fapte.
- Dreptul Guvernatorilor Districtuali de a numi, respectiv de a revoca Guvernatori
Localitationali, selectati dintre persoanele care beneficiaza de competenta, precum si de
probitatea morala necesare, dovedite prin fapte.
- Dreptul de a stabili Departamentele Corporatiste, componente ale Guvernului statal,
precum si de a numi, respectiv de a revoca Ministrii de Departamente Corporatiste.
respectiv Prim-Ministrul Guvernului statal.
- Dreptul de a stabili Departamentele Corporatiste, componente ale Guvernului Districtual.
- Dreptul de a stabili Departamentele Corporatiste, componente ale Guvernului
Localitational.
- Dreptul de a numi, respectiv de a revoca Prefectii Districtuali, in calitate de reprezentanti
ai Principelui, la nivel districtual pentru supravegherea modului in care se desfasoara
activitatile administrative ale Guvernului Districtual, precum si alte activitati, la nivel
districtual.
- Dreptul Guvernatorilor districtuali de a numi, respectiv de a revoca Prim-Ministrul,
13
precum si Ministrii Guvernului Districtual.
- Dreptul Guvernatorilor Localitationali de a numi, respectiv de a revoca Prim-Ministrul,
precum si Ministrii Guvernului Localitational.
- Dreptul Ministrilor statali de a numi, respectiv de a revoca functionarii din componenta
Departamentului Corporatist statal, pe care il conduc.
- Dreptul Ministrilor Districtuali de a numi, respectiv de a revoca functionarii din
componenta Departamentului Corporatist Districtual, pe care il conduc.
- Dreptul Ministrilor Localitationali de a numi, respectiv de a revoca functionarii din
componenta Departamentului Corporatist Localitational, pe care il conduc.
- Dreptul Conducatorilor de Sub-Departamente, Sectii, Sub-sectii, precum si alte diviziuni
existente (in functie de caz), componente ale Departamentelor Corporatiste, de nivel Statal,
respectiv Districtual, respectiv Localitational, de a numi, respectiv de a revoca functionarii,
respectiv restul personalului, din cadul diviziunii specific-departamentale, la nivel Statal,
respectiv Districtual, respectiv Localitational, pe care le conduc.
Din cele expuse anterior, se poate constata ca Proiectul de Regulament Organic de
Guvernare Statala, pe care il propunem, prezinta urmatoarele particularitati:
- Puter Sup in Stat ramine Suveranitatea nationala, care este detinuta, ca nivel maxim de
putere, exercitabila, exclusiv de catre Electoratul statal si care se exercita prin intermediul
Referendumului statal, prin hotariri adoptate cu votul majoritar al tuturor membrilor
componenti ai Electoratului statal, sau (in functie de vointa Electoratului statal, in functie de
caz), printr-o majoritate mai mare, sau mai mica, sau chiar printr-o minoritate, decat
majoritatea ordinara (adica: 50%+1 din voturile total exprimabile ale Electoratului statal).
- Principalul si totodata singurul Conducator abilitat sa exercite, in calitate de reprezentant
ales, prin Referendum, de catre Electoratul statal, este Principele, si numai in caz de forta
majora, datorita careia Principele nu poate exercita Puterea maxima, reprezentativa, cu
care a fost investit, aceasta Putere poate fi exercitata, in mod interimar (in functie de caz,
adica pina la incetarea starii de forta majora, respectiv pina la alegerea unui alt Principe, in
cadrul unei perioade temporale, maxim admise in acest scop), de catre unul dintre
Guvernatorii Districtuali, stabiliti (la nivel de district), in prealabil, prin Referendum statal,
pina la organizarea Referendumului statal in vederea alegerii unui alt Principe.
- In cazul in care perioada electorala de alegere a unui alt Principe coincide cu o stare de
criza statala, in care Referendumul statal nu poate fi organizat pentru a se desfasura in
conditii de deplina corectitudine, apreciata ca atare, la nivel oficial, de catre majoritatea
Guvernatorilor Districtuali, acestia pot hotari prelungirea mandatului Principelui existent cu
durata de 1 an, hotarire ce poate fi reiterata, in acelasi mod, daca situatia de criza persista
peste durata temporala, suplimentara, pentru exercitarea mandatului de Principe.
- Prin Referendumul organizat in scopul alegerii unui alt Principe se poate hotari, in functie
de caz, daca alegerea se face pe durata unui mandat temporal intreg, sau pe o durata
14
temporala mai redusa.
- Se poate remarca faptul ca in cadrul propunerilor pe care le-am efectuat, pentru a fi
avute in vedere la includerea in cadrul Proiectului de Regulament Organic de Guvernare a
Statului Principatorial, nu am propus respectarea Principiului definirii mai multor institutii
principale de exercitare a unor tipuri de puteri principale, traditionale, utilizate in cadrul
unor St-Dem (si inclusiv in cadrul Statului Romania, datorita Constitutiei statale, actuale,
care este, de fapt, o Constitutie handicapanta, la nivel statal, a Romaniei, deoarece din
experienta modului in care a evoluat, spre dezastru societal, actualul Stat Romania,
apreciem ca, inclusiv pentru a putea fi “vindecata” de handicaparea constitutionala in care
a ajuns, intr-un mod cat mai eficient, precum si intr-o durata temporala cat mai scurta, este
necesara concentrarea Puterii reprezentative la un singur Conducator, respectiv la o singura
institutie de Puter-Sup reprezentativa (adica la nivel de Principe, respectiv de Institutie
Principatoriala) si nu dispersarea pe mai multe Puteri principale, menite, de drept, sa se
controleze si sa se echilibreze, dar, de fapt, sa se si confrunte, intre ele, cu consecinte deseori
nebenefice, pina la nivel dezastruos, si chiar catastrofal, pentru majoritatea populatiei
statale, cum, din nenorocire, a fost si pentru majoritatea Populatiei statale a Romaniei,
precum si pentru majoritatea Populatiei statale, de Etnie Romana, a Republicii Moldova.
Facem cunoscut, in finalul acestei lucrari, ca vom actiona, ferm si consecvent, pentru
transformarea atit a Statului Republica Romania, cat si a Statului Republica Moldova, din
Statele (sau mai exact spus, din pseudo-Statele) care sunt, in prezent, in State autentic
Democratice, Principatoriale, care speram ca vor deveni, in viitor.
Incheiem aceasta lucrare cu avertismemtul adresat acelor electori care sunt capabili
sa-l receptioneze, in mod corect (adica acelor electori care nu au fost, sau care au reusit sa
se elibereze, sau care au constientizat si vor sa se elibereze din starea fiintial-superioara,
nenorocita, de: “rob religios” al asa-zisului: “Hristos-Dumnezeul nostru” (in calitate de
Patron, dar si de: Samsar, extra-lumesc, al religiei crestine ortodoxe), ca numai prin
transformarea Statului Romania, respectiv a Statului Republica Moldova, din Statele
pseudo-democratice care sunt, in prezent, in State autentic-democratice, de tip
principatorial, care speram ca vor deveni in viitorul apropiat, au sansa maxima de a se
destepta si elibera fiintial-superior, din “somnul ratiunii “religioase, hristice, in care au avut
nenorocirea sa fie botezati, de regula, de mici, adica aflati in stare de inconstienta
intelectuala si, in consecinta, in stare de necunostinta de consecinte existentiale, botez
religios interzis a mai fi practicat, datorita distructivitatii sale, fiintial-superioare, incepind
cu luna martie, anul 2016, de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO).
Cei pe care i-am evocat anterior, trebuie sa afle, pina la declansarea Stoparii
temporare a evolutiei existentiale a Lumii Planetare Medii Nr.6 (LPM-6), in care suntem
integrati existential (Eveniment numit popular, dar impropriu: “Apocalipsa”) ca au sansa de
a fi selectati (in functie de performanta evolutiv-existentiala pe care au reusit s-o obtina in
15
cadrul LPM-6), pentru a exista si “post-apocaliptic”, dar numai in calitate de fiinte
individuale superioare (FIS) libere, nu si in calitate de FIS inrobite (prin botez religios, in
cadrul religiei crestine ortodoxe), respectiv de FIS aservite-”servitoare” (prin botez religios,
in cadrul religiei crestine catolice), cu precizarea ca pentru: “robii religiosi”, respectiv pentru
“servii-servitorii religiosi”, declansarea Stoparii temporare a LPM-6 va insemna si sfirsitul
existentei lor ca FIS.
Linkuri recomandate:
http://meritocratia.ro/2015/07/strategia-din-singapore-de-la-impuscarea-detinutilor-lapremierea-
conducatorilor-auto-corecti/
http://stirileprotv.ro/stiri/stirileprotv-special/povestea-lui-lee-kuan-yew-omul-care-a-facutdin-
singapore-un-disneyland-unde-functioneaza-pedeapsa-cu-moartea.html
http://adevarul.ro/international/asia/omul-transformat-orasul-stat-singapore-intr-untigru-
asiatic-murit-varsta-91-ani-1_550ff9e5448e03c0fdd29a67/index.html
Lorin Fortuna
Reprezentant principal
al
Cartelului Organizational
"Timisoara – Avangarda Altruista si Inteleapta a Romaniei"
16

sâmbătă, 6 februarie 2016

Pentru toţi prietenii mei de la Chişinău

Pentru toţi prietenii mei de la Chişinău, care trec pe la Braşov şi nu dau niciun semn ca să ne întâlnim( sau nu vor), să nu vă miraţi dacă o să aflaţi că şi eu am fost pe la voi şi nu v-am mai anunţat. Ăsta este singurul lucru care mă doare cel mai tare ! E valabil pentru absolut toţi prietenii de la Chişinău !!!!!

vineri, 5 februarie 2016

STATUL DEMOCRATIC--MERITOCRATIC--REPUBLICAN--PRINCIPATORIAL

Cartelul Organizational
"Timisoara – Avangarda Altruista si
Inteleapta a Romaniei''
Grupul Constitutional ”Timisoara”
Sediu: Timisoara, str. Salciei, nr.2, sc.C, ap.2
E-mail: forum.constitutional.timisoara@gmail.com
Blog: www.lorin-fortuna.ro
Nr. 2/03.02.2016
44/4/25-cel4a
STATUL DEMOCRATIC--MERITOCRATIC--REPUBLICAN--PRINCIPATORIAL
(lucrare nefinalizata, difuzata pentru luare la cunostinta si dezbatere publica,
in vederea elaborarii variantei finale)
1. Definirea Statului Democratic
Statul Democratic (St-Dem) este: Statul in care organele de conducere la nivel: statal,
respectiv la nivel: districtual, respectiv la nivel: localitational, se aleg in cadrul unor alegeri
libere si corecte (numite: alegeri electorale, de catre persoanele cu drept de vot (numite:
alegatori), din cadrul acelui Stat, care alcatuiesc, impreuna, o Categorie populationala,
numita: Electorat, care, in functie de tipul de alegeri electorale (exemplu: la nivel: statal,
respectiv la nivel: districtual, respectiv la nivel: localitational), prevazute a se organiza in
acel Stat, se diferentiaza in: Electorat statal, respectiv: Electorat districtual, respectiv:
Electorat localitational.
Referitor la relatia dintre Electoratele de niveluri diferite, se precizeaza ca: Electoratul
statal (ca: multime de alegatori) include (ca: submultimi de alegatori) Electoratele aferente
districtelor, de acelasi nivel ierarhic (in cazul in care exista mai multe tipuri de districte de
nivele ierarhice diferite, componente al respectivului Stat, exemple: provincie; regiune;
judet; raion; sector, s.a), iar Electoratul districtual (ca: multime de alegatori) include (ca:
submultimi de alegatori) eventualele Electorate de nivel districtual imediat inferior, si tot
asa (daca este cazul), pina la districtul de nivelul districtual cel mai mic, care (ca: multime de
alegatori) include (ca: submultimi de alegatori) Electoratele localitationale aferente
localitatilor incluse, teritorial, in cadrul respectivului district teritorial.
Deoarece: Populatia statala, respectiv: Populatia districtuala, respectiv: Populatia
1
localitationala sunt permanent fluctuante, atit ca numar, cat si ca situatie personala
(exemple: conferirea dreptului de a alege, in cadrul alegerilor electorale, adica dreptul de a
fi: elector, prin implinirea virstei de majorat, respectiv: restringerea unor drepturi, intre care
si dreptul de a alege, datorita degradarii fiintial-superioare, in mod specific maladiv-psihic,
respectiv: datorita aplicarii unei pedepse justitiare, privative de dreptul de a alege), intr-un
St-Dem trebuie sa existe o institutie de Stat al carei rol sa fie acela de a consemna
schimbarile, de tip specific electoral, survenite, in timp, in evolutia-existentiala a membrilor
componenti ai Electoratului statal, respectiv ai Electoratelor districtuale, respectiv ai
Electoratelor localitationale, precum si de a efectua, in mod periodic, precum si, in functie
de caz (exemplu: in contextul in care se organizeaza alegeri electorale, anticipate, in cadrul
unor districte, respectiv in cadrul unor localitati, respectiv doar in cadrul unor circumscriptii
electorale), de a se realiza: actualizarea evidentei Electoratelor aferente tipurilor de alegeri
electorale care urmeaza a se desfasura, in regimul periodic-electoral-ordinar (legalizat ca
atare), sau in regimul electoral-extraordinar, prilejuit de organizarea Referendumului statal,
respectiv a Referendumului districtual, respectiv a Referendumului localitational, sau de
organizare a unor alegeri electorale anticipate.
In Romania, institutia oficiala care include, in atributiile sale, obligatia de a actualiza,
periodic, situatia personal-electorala a membrilor componenti ai Electoratului statal,
respectiv ai Electoratului districtual, respectiv ai Electoratului localitational, este institutia
numita: Autoritatea Electorala Permanenta.
2. Tipuri de clasificari utilizate in cadrul ideologiei Statului Democratic (St-Dem)
In ideologia aferenta St-Dem, in functie de criteriul de clasificare luat in considerare, se
utilizeaza mai multe tipuri de clasificari si anume:
- in functie de: tipul cantitativ al democratiei utilizate:
- St-Dem bazate pe democratie de tip: participativ, in care: hotaririle apreciate
ca fiind deosebit de importante, la nivel: statal, respectiv la nivel: districtual,
respectiv la nivel: localitational, se adopta prin Referendum la nivelul aferent
(exemplu: in Statul: Elvetia);
- St-Dem bazate pe democratie de tip: reprezentativ, in care doar: hotaririle
apreciate ca fiind de foarte mare importanta, la nivel: statal, respectiv la nivel:
districtual, respectiv la nivel: localitational, se adopta, prin Referendum, la
nivelul aferent, pe cand celelalte tipuri de hotariri se adopta (in functie de caz)
de catre: organele conducatoare, alese la nivel de membri componenti,
respectiv de catre: conducatorii alesi, in cadrul alegerilor electorale, la nivelul:
aferent (exemplu: din nenorocire, chiar in Statul: Romania- situatie care ne-a
"handicapat" Statul, la nivel constitutional, cu consecinte dezastruoase la nivel
2
societal, datorate ticalosiei si mafiotismului politruc la care s-au pretat, pentru
a se imbogati rapid, chiar si cu orice pret, multi dintre reprezentantii si
conducatorii alesi electoral, in perioada post-revolutionara!);
- in functie de: tipul calitativ al democratiei utilizate:
- St-Dem bazate pe democratie egalitara (de tip: 1 elector=1 vot);
- St-Dem bazate pe democratie cenzitara (de tip: 1 elector= n voturi, cu
n>sau=1);
- in functie de: tipul de cenzitare utilizat:
- St-Dem bazate pe: democratie cenzitara specific-plutocratica (adica: pe averea
detinuta de: elector, la nivel individual);
- St-Dem bazate pe: democratie cenzitara specific aristocrativ-nobiliara,
recunoscuta, ca atare, la nivel oficial (exemplu: in cadrul Statului monarhistconstitutional
englez, Parlamentul este alcatuit din 2 Camere: Camera Lorzilor
- pentru care pot candida, in alegerile electorale aferente, numai candidati
care detin un titlu nobiliar, recunoscut oficial, ca atare, respectiv: Camera
Comunelor- pentru care pot candida persoane care nu detin un titlu nobilar,
recunoscut oficial.
- St-Dem bazate pe: democratie cenzitara specific-meritocratica (adica:
patriotica, morala, civica, politica, precum si de alte tipuri, caracteristiccolective),
la nivel social si, mai ales, la nivel societal;
- in functie de: modul in care sunt alesi, sau desemnati (in functie de caz) anumiti
conducatori ai Statului:
- St-Dem autentice - in care: toti conducatorii institutiilor de exercitare a Puterii
in Stat, la nivel: statal, respectiv: toti membrii componenti ai organelor
institutionale de exercitare a Puterii in Stat, la nivel: statal, respectiv la nivel:
districtual, respectiv la nivel: localitational, sunt alesi, numai in mod: direct;
- St-Dem neautentice – in care nu sunt respectate toate conditiile enuntate la
punctul anterior, in sensul ca anumiti conducatori de institutii de exercitare a
Puterii in Stat nu sunt alesi, exclusiv, in mod direct, de catre Electoratul
aferent, ci (in functie de caz) sunt alesi in mod: indirect, adica: nu sunt alesi
direct de catre Electoratul aferent, ci de catre membrii componenti ai unui
organ institutional de exercitare a unui tip de Putere in Stat (exemple in
Romania: Presedintii celor 2 Camere ale Parlamentului, respectiv: Presedintele
Parlamentului, respectiv: Avocatul Poporului, respectiv: viceprimarii
localitationli, care, insa, la rindul lor, au fost alesi, in prealabil, de catre
Electoratul aferent, ca: membri componenti ai aceluiasi organ de Putere);
- St-Dem in care Conducatorul Suprem (Cond-Sup), care detine si exercita, la
nivel statal-suprem, in functie de caz: Puterea Suprema (Puter-Sup) in Stat,
3
sau: Suveranitatea statala (daca St-Dem este si: Stat Suveran), este desemnat
pentru o durata temporala nelimitata, in principiu, decat de detinerea
capacitatii sale de a exercita, in mod deplin, respectiva functie suprema de
conducere (exemple: Monarh- in cazul monarhiei dinastice, constitutionale,
respectiv: Principe- ales pe o durata nedeterminata, in cadrul unui Principat
nedinastic, constitutional);
- in functie de: institutia sau conducatorul care detine si exercita, in mod deplin,
Puter-Sup in Stat:
- St-Dem Presedintial (in care Puter-Sup, in Stat, este detinuta si exercitata,
deplin, de catre: Presedintele statal;
- St-Dem Guvernatorial (in care Puter-Sup, in Stat, este detinuta si exercitata,
deplin, de catre: Guvernul statal);
- St-Dem Monarhist (in care Puter-Sup, in Stat, este detinuta si exercitata, deplin,
de catre: Monarhul statal);
- St-Dem Principatorial (in care Puter-Sup, in Stat, este detinuta si exercitata,
deplin, de catre: Principele statal);
- in functie de modul in care este respectat: Principiul Separarii si Echilibrului
Puterilor principale in Stat (stabilite, ca atare, la nivel constitutional), care, in
cadrul Constitutiei actuale a Romaniei sunt enuntate a fi: Puterea Legislativa
(alcatuita din: Parlament, Consilii Districtual-Judetene si Consilii Localitationale),
respectiv: Puterea Executiva ( alcatuita din: Guvern statal, respectiv: partea
executiva a Consiliilor Districtual-Judetene, respectiv: partea executiva a Consiliilor
Localitationale si Primarii Localitationale) si Puterea Judecatoreasca (alcatuita din:
Judecatorii Localitationale, respectiv:Tribunale Districtual-Judetene, respectiv:
Curti de Apel Districtual-Regionale si respectiv: Inalta Curte de Casatie si Justitie):
- St-Dem cu separarea si echilibrarea totala a principalelor Puteri in Stat
(definite ca atare, la nivel constitutional), in cadrul caror Puteri nu sunt
acceptate imixtiuni ale unei Puteri principale in cadrul altei/altor Puteri
principale in Stat;
- St-Dem cu separarea partiala a principalelor Puteri in Stat, in cadrul caror
Puteri sunt acceptate (chiar la nivel constitutional) imixtiuni ale unei Puteri
principale in Stat, in cadrul altei/altor Puteri principale, in Stat, cu consecinte
deosebit de grave (cum, din nenorocire, este si cazul: Romaniei, Stat in care,
datorita acestui fapt: Justitia juridica a degenerat, in mare parte, mai ales la
nivelul judecarii marilor infractiuni legislative, in pseudo-Justitie, dirijata
politic, de politruci-mafioti, infiltrati in cadrul Puterii Executive, cu
complicitatea unor juristi-mafioti , infiltrati in cadrul Puterii Legislative,
respectiv: in cadrul Puterii Judecatoresti (exemple de imixtiuni: membrii
4
Guvernului pot fi si parlamentari; respectiv: viceprimarii pot fi si Consilieri
Localitationali; respectiv: Presedintii si Vicepresedintii de Consilii
Judetene conduc si activitatea executiva a partii executive a Consiliilor
Judetene; respectiv: magistratii pot fi, din punct de vedere legal, si membri ai
unor organizatii masonice s.a);
- in functie de activitatea practicata, in mod ocult si subversiv, de catre grupari de
interese subversive, in scopul, opresarii, si chiar represarii si distrugerii, prin jefuire
sistematica, practicata chiar prin intermediul unor conducatori mafioti si inalttradatori,
precum si prin intermediul unor institutii de ordine, aparare, protectie
informativa si transmisiuni speciale transformate in agenturi aflate sub influenta
unor puteri externe, de tip subversiv-religios, subversiv masonic, subversiv
-corporatist, dar mai ales subversiv si distructiv-imperialist, care au actionat si mai
actioneaza, inclusiv in prezent, la nivel intern, prin intermediul unor: "cozi de topor"
autohtone, care vizeaza, in cadrul asa numitei:"noua ordine mondiala", inclusiv
dezmembrarea statala a Romaniei, precum si destucturarea Etniei Romane, ca Etnie
principala, fondatoare statal:
- St-Dem de drept, care este nesubversiv, neopresiv si nedistructiv, insusi
asupra sa;
- St-Dem de nedrept, care este subversiv, opresiv si distructiv, insusi asupra sa
(exemplu: Statul Romania, care a degenerat si este, inclusiv in prezent, un Stat
degenerat, care, prin reprezentantii sai oficiali, se pretinde si se declara a fi un:
St-Dem de drept, dar care, in realitate, este, de fapt, un: Stat de nedrept, de tip
subversiv, masonizat si mafiotizat, dar si opresiv asupra propriei Populatii
statale, adica un: Stat "capturat", la nivelul principalelor institutii de Stat, in
mod agentural-acoperit si jandarmeresc-abuziv, datorita unei legislatii in mare
parte nelegitime si chiar neconstitutionale (exemple: influenta determinanta a
partidelor politice subversiv-masonizate si mafiotizate, precum si a unor
institutii oficiale de justitie, de ordine, de paza, de protectie informativa si de
transmisiuni speciale, degenerate in agenturi subversive, opresive si chiar
agresive si represive asupra reprezentantilor Societatii civile, in special, precum
si impotriva Categoriilor populationale care nu sunt arondate, in mod specific
clientelar, respectivelor categorii de conducatori, precum si executantilor
obedienti acestora, in calitate de actionari in scopul mentinerii, la detinerea si
exercitarea determinanta a controlului organelor de Putere al Statului, astfel
incat Puterea in Stat sa fie exercitata, cu prioritate, in folosul prioritar al
structurilor subversiv-institutionale, enuntate anterior, precum si in folosul unor
State imperialiste, unor Corporatii internationale, unor Organizatii masonice
internationale, unor intreprinderi internationale, unor banci internationale s.a);
5
- precum si: alte tipuri de clasificari, in functie de caz (exemple: daca St-Dem mai
este si: Suveran; Independent; Unitar; Federal; Indivizibil; National; Social; Laic s.a).
3. Statul Democratic-Meritocratic
Statul Democratic Meritocratic (St-Dem-Merit) se deosebeste de Statul Democratic
ordinar (St-Dem-Ord) prin 2 conditii, fundamentale, impuse, una alegatorilor si cealalta
candidatilor la alegeri.
Conditia impusa alegatorilor este aceea ca alegatorii care compun Electoratul nu sunt
considerati, la nivel oficial, ca fiind egali, intre ei, ca: valoare electorala, ci sunt considerati a
fi diferentiati, la alegerile electorale, prin valoarea electorala pe care o au la data in care se
desfasoara respectivele alegeri electorale, la care participa in calitate de: electori.
Valoarea electorala a unui elector se impune, inclusiv ca un: parametru de apreciere
calitativa a alegerilor electorale (deci si a tipului de democratie), pentru a motiva, sau chiar
a justifica (in functie de caz) multiplele deficiente manifestate in practica electorala, in
cazul, aproape general, ca utilizare, in care: democratismul electoral ordinar (utilizat in
marea majoritate a St-Dem) se defineste prin: egalitarism electoral (in sensul ca: 1 elector =
1 vot), precum si la analiza si compararea, intre ele, a diferitelor sisteme electorale, inclusiv
pentru a explica si anumite deficiente, manifestate in cadrul alegerilor electorale,
referitoare, pe de o parte, la calitatea alesilor, iar pe de alta parte, referitoare la calitatea
alegatorilor.
Pentru orice persoana normala, din punct de vedere intelectual, introducerea si
mentinerea in sistemul electoral a egalitarismul electoral, referitor la aplicarea sistemului
de vot democratic-ordinar (adica: 1 elector= 1 vot), constituie (in functie de caz) nu doar o
prostie, ci o imbecilitate, sau chiar o idiotenie, care, daca exista, trebuie corectata, cat mai
urgent, printr-o informare adecvata a Electoratului (mai ales referitoare la consecintele,
catastrofale, asupra evolutiei, la nivel societal, a Statului in cauza, consecinte care, din
nenorocire, caracterizeaza inclusiv Statul Romania), iar daca persista o durata temporala
mai indelungata trebuie inlaturate printr-o forma de protest violenta (adica prin: lovitura
de Stat; revolta; rascoala; sau chiar revolutie, in functie de caz).
Pentru a se intelege corect si, mai ales, deplin, cele afirmate anterior, se poate
compara, situatia electorala in cauza, cu remunerarea salariatilor unei intreprinderi, in care
s-ar ajunge sa se renunte la remunerarea meritocratica (in functie de importanta aportului
activitational al fiecarei categorii salariate, din intreprindere, de la conducatori, la
executanti, respectiv la personalul de intretinere, curatenie si paza), in favoarea remunerarii
egalitariste, potrivit sintagmei populiste: "de la fiecare dupa capacitati, fiecaruia dupa
nevoi", in care o familie care n-a reusit si nici nu este preocupata sa-si asigure, in cadrul sau,
existenta unor reprezentanti de valoare intelectuala, respectiv profesionala, ridicata (pentru
6
a-si ridica si consolida pozitia, la nivel social si mai ales la nivel societal), sa incerce sa
compenseze acest handicap prin a procrea multi copii si a-si spori, astfel, veniturile, mai ales
din alocatiile pentru copii, fara sa aiba in vedere si complicatiile si dezavantajele familiale
care pot apare, in timp, prin recurgerea, exagerata, la practicarea acestor metode de
sporire a veniturilor familiale, specific cantitative, in detrimentul practicarii unor metode
specific calitative.
Utilizarea sistemului de vot democratic-ordinar poate degrada, din punct de vedere
calitativ, pina la compromitere, valoarea electorala a alegerilor (cum, din nenorocire, se
intimpla si in Romania, precum si in Republica Moldova), din mai multe cauze, care au,
insa, in comun, faptul ca valoarea electorala, depinde, in mod determinant, nu de Categoria
electorilor autentic-elitisti, din punct de vedere moral si intelectual, ci de Categoria
electorilor-ordinari si mai precis de Categoria electorilor, specific clientelari, aferenti
partidelor politice ocult-masonizate, subversiv si acoperit-agenturate precum si, mai ales,
mafiotizate, respectiv si din Categoria "prostilor-electorali", alcatuita din electori usor
manipulabili, prin demagogie, prin religii subversive, precum si prin "pomeni-elecorale".
Protejarea de efectele degradante la care este supusa valoarea unor alegeri
electorale, de catre prestatia electorala a unor electori din Categoriile degradate-moral,
respectiv inapoiate-intelectual, enuntate anterior, nu se poate realiza decat prin
meritocratizare, specific electorala, efectuata prin conferirea dreptului la votul multiplu,
acordat electorilor meritocratici, la nivel moral si activitational, caracteristic la nivel social
si, mai ales, la nivel societal, precum si dovedibil prin fapte verificabile, prin acte specifice,
corespunzatoare, emise si conferite oficial, electorilor beneficiari, selectati conform unor
criterii de selectie stabilite si aplicate, oficial, prin legislatia electorala, de catre o institutie
oficiala, abilitata in acest scop, care, in Romania, este: Autoritatea Permanenta pentru
Evidenta Electoratului.
Un exemplu de mod de aplicare a dreptului caracteristic meritocratic si specific
electoral, ar putea consta in clasificarea electorilor apreciati, oficial, ca fiind meritocraticielectoral,
in cadrul a 10 categorii electoriale, departajate, ca voturi-meritocratice acordate,
din 10, in 10 (de la: 10 voturi-meritocratice, pina la: 100 voturi-meritocratice), acordate (in
functie de caz) electorilor meritocratici, comparativ cu 1 vot, acordat electorilor ordinari
(nemeritocratici).
Introducerea votului-meritocratic, pe linga ameliorarea corespunzatoare a calitatiielectorale,
ar constitui si un imbold cu efecte deosebit de benefice asupra electorilor de a
evolua, in mod constient si adecvat motivat, in scopul sporirii, pe aceasta cale, specific
electorala, a prestigiului lor, la nivel social, respectiv la nivel societal, ca o valoare
caracteristic sociala, respectiv societala (in functie de caz), adaugata valorii lor personale.
7
4. Statul Democratic-Meritocratic-Republican
Desi specificul Statului-Democratic-Meritocratic (St-Dem-Merit) pot fi aplicate, in mod
corespunzator adaptat si in cazul St-Dem-Monarhist, dat fiind ca Statul Romania este
prevazut, la nivel constitutional: Stat republican, iar optiunea republicana este declarata,
tot la nivel constitutional, a fi nerevizuibila, in cadrul unei posibile revizuiri constitutionale
(caz in care schimbarea optiunii republicane nu se poate efectua prin revizuire
constitutionala, ci doar prin modificare constitutionala, ce poate fi efectuata prin conditii
considerabil mai restrictive, comparativ cu revizuirea), aceasta lucrare se va referi, in
continuare, exclusiv la Statul Democratic-Meritocratic-Republican (St-Dem-Merit-Rep).
St-Dem-Merit-Rep este un St-Dem-Merit in care tipul de Stat este caracteristic
republican, adica: Cond-Sup al Statului este Presedintele statal, ales de catre Electoratul
statal, in cadrul alegerilor electorale presedintiale (numite in Constitutia Romaniei, in mod
impropriu: Prezidentiale).
In contextul celor expuse anterior, semnalam ca Statul Romania este un soi de St-Dem,
de tip: surogat (definit popular prin apelativul: "struto-camila", in care Conducatorul
principal, ca institutie, este: Parlamentul, dar ca persoana este: Presedintele statal, care
este ales, in mod direct, de catre Electoratul statal, in timp ce Presedintele Parlamentului
(care este si : Presedinte al Senatului Parlamentului), este ales in mod indirect, de catre
membrii componenti (parlamentari) ai celor 2 Camere, componente ale Parlamentului,
context care situeaza si reduce, de fapt, legitimitatea Parlamentului, ca importanta, sub
legitimitatea Presedintelui statal.
5. Statul Democratic-Republican-Principatorial (St-Dem-Rep-Princip)
St-Dem-Rep-Princip este un Stat-Dem--Rep, in care Presedintele, ca si Conducator
statal, este inlocuit cu: Principele.
Diferenta intre un St-Dem-Rep-Presedintial (St-Dem-Rep-Presed) si un St-Dem-Rep-
Princip consta, pe de o parte, in faptul ca Presedintele statal este ales, de catre Electoratulstatal,
pe o durata temporala de exercitare a mandatului presedintial mult mai redusa (de
regula: 4-5 ani), dupa care poate fi reales pentru unul sau mai multe (de regula: 2-3
mandate, consecutive sau nu, in timp ce Principele, de regula, este ales pe o durata
temporala neprecizata si, in principiu nelimitata, decat de incetarea existentei sale, de
demisia sa, de diminuarea capacitatii sale de a conduce, pina la impunerea solutiei de a fi
inlocuit, sau de producerea unui eveniment nefiresc, care poate fi si nelegal, precum:
organizarea unei complot de tip: "lovitura de Stat" (ca in cazul inlaturarii de la exercitarea
functiei de Principe, de catre Alexandru Ioan Cuza), declansarea unei revolte, a unei
rascoale, a unei revolutii, sau a altui eveniment, avind ca scop inclusiv schimbarea
8
Principelui.
In contextul expus anterior, semnalam ca in cadrul Istoriei Romaniei, precum si a
Statelor ascendente-contributoare constituirii Statului Romania (Valahia; Moldova;
Transilvania, exista o traditie consacrata a Statului de tip: Principat (nedemocratic insa), in
sensul in care este definit acest tip de Stat (asociat, insa, cu democratia), in actualitate.
Astfel cele 3 State, mentionate anterior, ca fiind ascendent-contributoare la
constituirea Statului numit: Romania (Romainie-in previziunea lui Nostradamus), la 27 Mai
1600, cu capitala la Alba Iulia, de catre Mihai Patrascu-Viteazul: Valahia, Moldova si
Transilvania, erau: Principate nedemocratice, conduse de catre Principi, pentru care, in
limba romana, s-a utilizat denumirea: /Domnitor/Domn, dar care, in relatii cu alte State
europene, erau numiti: Principi (exemplu: Mihai Patrascu-Viteazul, de catre imparatul
Rudolf al 2-lea, de Habsburg, al Sfintului Imperiu Roman.
Tot in acelasi context, mai semnalam ca: Statele: Valahia si Moldova erau numite si:
"Principatele Romane", inainte de constituirea Statului Romania, la 24 Ianuarie 1859.
Pe de alta parte, semnalam ca o alta diferenta, determinanta, intre St-Dem-Rep-
Presed si St-Dem-Rep-Pricip, consta, de regula, in diferenta de Putere de conducere,
considerabil, mai mare, atribuita Principelui, intr-un St-Dem-Rep-Princip, comparativ cu cea
atribuita Presedintelui, intr-un St-Dem-Rep-Presed.
Referitor la St-Dem-Rep-Presed, comparativ cu St-Dem-Rep-Princip, trebuie semnalat
si marele dezavantaj pe care il reprezinta implicarea in ecuatia Puterilor principale, statale,
a Parlamentului, care, cel putin in Romania, dintr- o institutie conceputa si menita, initial, a
avea un rol de prestator de servicii de legislatie, la nivel statal (indeplinita, actualmente si
de Consiliul Legislativ Roman), la solicitarea, dar si sub coordonarea si controlul institutiilor
principale de exercitare a Puterii in Stat: Puterea Executiva (Guvernul), Puterea Justitiara
(Magistratura) si, mai ales, Puterea Coordonatoare si Garanta (Presedintia), s-a
"metamorfozat", in institutie de tip: "struto-camila", legislativ-executiva, din motive
specific- clientelare ale partidelor politice, de tip subversiv, care au dorit si doresc, in
continuare, sa dirijeze si sa controleze, ele, activitatea de legislatie, la nivel statal, in folosul
lor clientelar- politic, precum si de alte tipuri, pentru a beneficia, astfel, de voturile unei
clientele politice, aferente, cat mai de numeroase.
De regula, in cadrul St-Dem-Rep-Princip, Parlamentul nu are un rol executiv, ci doar un
rol legislativ, partea executiva constituind obiectul activitatii celorlalte institutii principale
de putere, iar daca regula, in cauza, este incalcata, contributia Parlamentului poate deveni
atit nociva (prin tergiversarea activitatii de legislare, respectiv prin subversiunea activitatii
de control si a pervertirii activitatii de executie), incat sa rezulte un Parlament ocultmasonizat,
capabil de inalta-tradare, politrucizat pina la mafiotizare, precum si agenturizat,
subversiv-acoperit, la nivel majoritar, pina la performanta de a adopta, prin vot majoritar,
la ordin, hotariri ocultat sau evident subversive, opresive, represive si chiar distructive
9
pentru marea majoritate a Populatiei, supusa si unei destructurari etnice, accelerate,
respectiv chiar pentru Statul Romania, aflat, inclusiv in prezent, in mare pericol de
dezmembrare statala.
Apreciez ca intr-o astfel de institutie s-a transformat si Parlamentul post-revolutionar
al Romaniei, respectiv Parlamentul Republicii Modova, dupa cum tot un astfel de Parlament
a fost si Parlamentul care a boicotat consolidarea Statului Romania, la putina vreme dupa
constituire, subminind si chiar blocand reformele initiate de Principele Alexandru Ioan Cuza,
precum si organizand lovitura de Stat prin care Principele reformator A.I.Cuza a fost inlocuit
cu Carol I de Hohenzolern-Siegmaringen, care prin viclenie si perfidie, cu complicitatea
politrucilor oligarhi-plutocratici si masonizati care l-au inlaturat pe A.I.Cuza, a transformat
Statul Principatorial in Stat Monarhist-Dinastic, instalind la exercitarea Puterii Suveran-
Monarhiste, in Romania, dinastia germana: Hohenzolern-Siegmaringen, masonizata, inalttradatoare
si mafiotizata, care (cu exceptia reginei Maria, de origine engleza) a avut un rol
covirsitor in batjocorirea, in loc de cinstirea, ostasilor care au castigat, pe campul de batalie,
independenta Romaniei, in inabusirea, in singe, a Rascoalei din 1907, in reprimarea, in
singe, a grevei muncitoresti din 1933, in asasinare, prin martiraj, a lui Mihai Eminescu si a
lui Corneliu Zelea Codreanu, in inalta-tradare a lui Ion Antonescu (soldata cu capitularea
neconditionata a Romaniei, in cel de al 2-lea Razboi Mondial, cu consecintele care au
urmat), in tergiversarea, timp de 2 ani, a intrarii Romaniei in Primul Razboi Mondial, in
dezmembrarea teritoriala a Transilvaniei, Basarabiei si Bucovinei si Dobrogei s.a.
6. Efectul deosebit de benefic pe care il poate avea in revenirea, cat mai grabnica, a
Romaniei din dezastrul societal in care a fost adusa, in mod deliberat, de o Categorie
politico-partidica degradata moral si profesional (prin masonizare, mafiotizare, agenturaresubversiva
si, mai ales, inalta-tradare), prin transformarea actualului pseudo-Stat-
Democratic-Republican-Parlamentar si semi-Presedintial (dar si: pseudo-Suveran-National-
Independent-Indivizibil-de drept-social), care a ajuns sa fie, de fapt, Romania, intr-un
autentic Stat-Democratic-Meritocratic-Republican-Principatorial (dar si : Suveran-National-
Independent-Indivizibil-de drept-social-laic-civilizat), cum ar trebui sa fie, nu numai de
drept, ci si de fapt: Romania.
Propunem instituirea, in Romania, a St-Dem-Mer-Rep-Princip, in locul actualului
pseudo-St-Dem-Rep-Parlament-semiPresed, deoarece apreciem ca in situatia, aproape
disperat de dezastruoasa in care se afla, in prezent, Statul Romania, in conditiile in care
agresiunile imperialiste, masonice, corporatiste, religioase, agenturale si mafiote (grupate
in asa numita: "inalta coruptie", continua, iar inalta-tradare, ca raspuns si forma de
complicitate a politrucilor, agentilor, clericilor-religiosi, etnicilor-iredentisti, deviationistilorsexuali
si altor categorii subversive, grupate in categoria populationala, numita popular:
10
"cozi de topor"), continua, de asemenea, acest mod de organizare statala, pe care il
propunem, este poate singurul mod, specific democratic, de a rezolva, in mod eficient si
benefic, situatia dezastruoasa, expusa anterior, in folosul marii majoritati a Populatiei
statale, care continua sa fie umilita si oprimata, prin jefuire sistematica, practicata la
"adapostul" acapararii, mentinerii si exercitarii Puter- Sup, in Stat, de catre respectiva
Categorie politico-partidica, degradata moral si profesional, care, in mod deliberat, la
"comanda" externa, prin intermediul "cozilor de topor" autohtone, a adus Statul Romania
in situatia de degradare, deosebit de periculoasa, inclusiv ca stabilitate si siguranta statala,
in care se afla si in prezent.
Lorin Fortuna
Reprezentant principal
al
Cartelului Organizational
"Timisoara – Avangarda Altruista si Inteleapta a Romaniei"
11

Poţi scoate românii din Basarabia

Poţi scoate românii din Basarabia, dar nu poţi scoate Basarabia din români. Asta nu se înţelege la Chişinău.

joi, 4 februarie 2016

Acolo unde

Acolo unde cerul  e albastru. Unde falnici sunt Carpaţii.  Acolo unde graiul ţi-e acasă.  Unde portul ţi-e frumos. Acolo unde lin curge Prutul în vale.   Unde doina frumos  sună.  Acolo unde Dunărea e frumoasă.  Acolo unde e Marea Neagră.  Acolo unde îţi  sunt strămoşii. Acolo să fii tu, române.

Am auzit că iar mergen la Eurovision!

Am auzit că iar mergen la Eurovision! Iar cheltuim o grămadă de bani. Ne umflăm în pene, ca mai apoi să  venim acasă cu coada între picioare. Oare chiar nu ne dăm seama că ăla e un concurs geopolitic ? Noi chiar nu avem ce căuta acolo.   De Cerbul de Aur îşi mai aduce aminte careva ?  Ăsta era faima României şi a Braşovului.  Acest festival ar aduce o grămadă turişti  aici. Turişti care ar cheltuii banii aici.  Ar prospera zona.  Plus că ar fi o bună promovare la nivel internaţional. De ce nu se mai vorbeşte de el