sâmbătă, 28 februarie 2015

Cum vrea Dodon să ajungă la guvernare pe uşa din dos.

Nu, să nu vă miraţi dacă vă treziţi cu socialiştii lui Dodon la guvernare. Peste cîteva săptămâni sunt alegeri pentru funcţia de guvernator al Găgăuziei. Aţi uitat că guvernatorul Găgăuziei e membru al Guvernului ? De aceea Dodon îi face reclamă acelei doamne care vrea să ajungă guvernator. Aceasta va fi o victorie importanta pentru imaginea lui Igor Dodon. Plus că această doamnă, dacă, câştigă, va fi un Gică- contra în Guvern. Dodon profită de orice.

Je suis Boris Nemtsov

Everyone has the right to speak freely. Everyone is entitled to their opinion. Can not agree with someone. Maybe criticize someone, even if that person is a political leader or head of state. This is the charm of democracy. But for this not to be killed! The asassination of Boris Nemtsov, Russian dissident, must be condemned by everyone! This is somewhat equal to the terrorist attack in Paris. Mr. Vladimir Putin, stop killing of more people! Then I said, "Je suis Charlie" Now I say "Je suis Boris Nemtsov"!

Prepare Shevchuk's removal? Who will take his place?

Transnistria, a breakaway republic within the Republic of Moldova is most affected by the crisis. It is totally dependent on Russia. Now Russia does not have any money for it, then will give to others. The separatist authorities in Tiraspol have been denied by the Kremlin. The only solution is to approximate the country's reunification Chisinau (Moldova). But stubbornness of Tiraspol only causes suffering of ordinary people. Tiraspol protests have already begun. Shevchuk's dictatorial regime to collapse. I for one do not think there will be a new democratic leader. In fact, Shevchuk will be changed on the orders of Vladimir Putin. The new leader will be more favorable to Putin. It may take some mşsuri more democratic, but in no case will approach the region by the European Union

Підготовка видалення Шевчука? Хто займе його місце?

Придністров'я, невизнаної республіки на території Республіки Молдова, які найбільше постраждали від кризи. Це повністю залежить від Росії. Тепер Росія не має ніяких грошей за нього, то буде давати іншим. Сепаратистські влади в Тирасполі було відмовлено Кремлем. Єдине рішення полягає в апроксимації возз'єднання країни Кишинів (Молдова). Але впертість Тирасполя тільки викликає страждання простих людей. Тирасполь протести вже почалися. Диктаторський режим Шевчука до краху. Я, наприклад, не думаю, що буде новий демократичний лідер. Насправді, Шевчук буде змінений за наказом Володимира Путіна. Новий лідер буде більш сприятливим для Путіна. Це може зайняти кілька mşsuri більш демократичним, але ні в якому разі підійде область Європейським Союзом

Se pregăteşte înlăturarea lui Şevciuk ? Cine îi va lua locul ?

Transnistria , o republică separatistă din cadrul Republicii Moldova, este cea mai afectată de criza. Ea este total dependentă de Rusia. Acum Rusia nu mai are bani nici pentru ea, apoi să mai dea şi altora. Autorităţile separatiste de la Tiraspol au fost refuzate de Kremlin. Singura soluţie este apropierea de Chişinău şi reîntregirea ţării( Republica Moldova). Însă incăpăţânarea celor de la Tiraspol provoacă oamenilor simpli doar suferinţă. Au început deja proteste la Tiraspol. Regimul dictatorial al lui Evgheni Şevciuk stă să se prăbuşească. Eu unul nu cred că va veni un nou conducător democratic. De fapt, Şevciuk va fi schimbat la ordinele lui Vladimir Putin. Noul conducător îi va fi mai favorabil lui Putin. Poate va lua unele mşsuri mai democratice, însă in niciun caz nu va apropia regiunea de Uniunea Europeană

vineri, 27 februarie 2015

" Moartea pentru patrie" de Mihai Ignat.

Rar mi-a fost dat să văd o piesă de teatru care să combine atât de bine drama şi comedia. Care să prezinte viaţa contemporană ăntr+un mod cât mai real. Această piesă mi+a adus aminte de un film văzut anul trecut. Rar, foarte rar, mi se întâmplă să vărs o lacrimă o lacrimă la sfârşit . Mulţumesc actorilor de la teatrul din Sfântu Gheorghe care sunt enorm de talentaţi. O piesă şi o interpretare care m-au lăsat fără cuvinte. Vă recomand piesa.

All of soul

I heard yesterday Chirtoaca, mayor of Chisinau, said that everything he does do for the city, making the soul. Well, I as a tourist, all from the heart I want to thank for the fact that I spent a whole day without finding a public toilet u or u ecological toilets in the city center. Residents should all from the heart, to thank for green spaces Chirtoaca destroyed. All of soul + thank and relatives of the deceased in accidents of sşoferii minibus. Because he does not do anything in this regard. The next local elections, if a more qualified candidate, to thank the world of soul and send him home.