joi, 3 septembrie 2015

Eu întotdeauna spun ce gândesc, chiar dacă supără pe mulţi

Să fie clar pentru toată lumea. Eu întotdeauna spun ce gândesc, chiar dacă supără pe mulţi. Cineva spunea că m-am vândut lui Plahotniuc şi oligarhilor. Nici nu îl cunosc şi nici nu vreau să îil cunosc pe acest individ. Atâţia bani să aveţi cât spuneţi că am luat eu de la oligarhi. Vă asigur că muriţi de foame !

marți, 25 august 2015

Between mocking and electoral gain.

It announces a hot autumn in terms of protests in Moldova. It is the famous protest of 6 September. Today, I saw the news that the Socialists led by Igor Dodon announced protests. It will keep districts. The first protest will be held on 27 August, that on Independence Day. Dodon said that Moldova is not  an independent state. It is a state captured. Is right ! Only he does not say that is captured by the Russians. Russian Army is on the Dniester in 1992. It is in the form of "peace". At the political level pro-Russian forces are very strong. Igor Dodon himself leading one of them. I do not even trust those who declare themselves pro-European. Not to mention characters like Renato Usatîi or Ilan Shor. Valeriu Streleţ, Prime Minister of Moldova, derided the words of Dodon. I, if I were in his place, do not do this. Status of discontent in the population greatly increases. This gesture of Streleţ can do more harm current government. The idea for that Igor Dodon will win more electorate, and one with which I agree, is the election by the population. The problem is that in this case he will win the presidential elections If not him, then Renato Usatîi. They are best rated. The Pro- Europeans were discredit . However, a surprise might do if  will run  Maia Sandu. Leanca started losing.

Între luarea în derâdere şi câştigul electoral.

 Se anunţă o toamnă fierbinte, din punct de vedere al protestelor, în Republica Moldova. Este acel renumit protest din 6 septembrie. Astăzi, am văzut la ştiri că şi socialiştii conduşi de Igor Dodon au anunţat proteste.   Se vor ţine pe raioane. Primul protest se va organiza în data de 27 August, aică de Ziua Independenţei. Dodon spune că Moldova nu este un stat independent. Este un stat capturat. Are dreptate ! Doar că el nu spune că este  capturat de ruşi.  Armata rusească se află pe Nistru din 1992. Se află sub formă de " pacificatori".  La  nivel politic sunt forţe pro-ruseşti foarte puternice. Însuşi Igor Dodon conduce una dintre ele. Nu prea am încredere nici în cei care se declară pro- europeni. Nu mai vorbesc de personaje precum Renato Usatîi sau Ilan Shor.  Valeriu Streleţ, prim- ministrul Republicii Moldova, a luat în derâdere cele spuse de Dodon. Eu, dacă eram în locul lui, nu făceam acest lucru. Starea de nemulţumire în cadrul populaţiei creşte foarte mult. Acest gest al lui Streleţ poate să facă mai mult rău actualei guvernări.   Ideea pentru care Igor Dodon va câştiga mult electorat, şi  cu care şi eu unul sunt de acord, este alegerea preşedintelui de câtre populaţie. Problema este că în acest caz el va ieşi preşedinte. Dacă nu el, atunci Renato Usatîi. Aceştia sunt cei mai bine cotaţi. Cei pro- europeni s-au decredibilizat. Totuşi, o surpriză ar putea să facă, dacă va candida, Maia Sandu. Leancă a început să piardă.

Se intensifică rusificarea Transnistriei

Aşa-zisul lider de la Tiraspol, Evgheni Şevciuk, a anunţat că  vor fi schimbate manualele şcolare din Transnistria. Vor fi manuale şcolare ruseşti. Desigur, doar în şcolile care sunt sub jurisdicţia Tiraspolului. O mică parte din şcolile din Transnistria sunt sub jurisdicţia autorităţilor de la Chişinău.   Pentru acest ajutor, Şevciuk a mulţumit lui Dmitri Rogozin şi lui Vladimir Putin.  Eu mă întreb pe unde vor fi aduse manualele şcolare ? Nu cumva tot prin Aeroportul Internaţional Chişinău ?  Toată lumea ştie că cei de la Tiraspol, mă refer la aşa- zisele autorităţi,  se plimbă liniştiti  prin aeroport, fără ca cineva să îi  oprească. Ce scuze vor mai inventa autorităţile de la Chişinău, în cazul în care va şi aşa cum spun eu ?

luni, 24 august 2015

Mulţumesc TVR Moldova !

Această postare  scrisă de mine azi a fost citată în cadrul emisiunii "  Punctul pe Azi" realizată de Vitalie Guţu.  Este o onoare pentru mine să ajung la acest nivel. Mulţumesc echipei TVR Moldova.

Another government sacrificed in Chisinau?

Prime Minister of Moldova Valeriu Streleţ, today announced that it was decided to create a working group to investigate how the airport was leased. A very good thing. Chisinau International Airport concession, made in 2013, is very suspicious. Moldova wants the European Union, but the airport was leased to a company from Russia. That when they saw the situation in the area in case of military conflict, there can land enemy troops. It is a gateway into the country. We see the so called authorities from Tiraspol quiet walks through the airport without being asked're looking for. Now, the question is how much longer resist Streleţ as prime minister. I remember that Cyril Gaburici put this issue. Then, very suspect, he resigned.

Încă un guvern sacrificat la Chişinău ?

 Prim- ministrul Republicii Moldova, Valeriu Streleţ, a anunţat  că azi s-a decis crearea unui grup de lucru care va investiga cum a fost concesionat  aeroportul. Un lucru foarte bun. Concesionarea Aeroportului Internaţional Chişinău, făcută în 2013, e foarte suspectă. Moldova vrea în Uniunea Europeană, dar aeroportul a fost concesionat unei firme din Rusia. Asta  în condiţiile în care, văzând situaţia din zonă, în cazul unui conflict militar,  acolo pot ateriza trupe inamice.  Este o poartă de intrare în ţară. Vedem cum aşa- zisele autorităşi de la Tiraspol se plimbă liniştite prin aeroport, fără să fie  întrebate ce caută. Acum, problema este cât va mai rezista Streleţ ca prim- ministru. Îmi aduc aminte că şi Chiril Gaburici a pus problema aceasta. Apoi, foarte suspect, a demisionat din funcţia de prim. ministru.